Portfolio Category: Văn Phòng Tại Quận Tân Bình

Hồng Loan Building

Địa chỉ Cộng hòa, Quận Tân Bình
Tổng diện tích 480 m2
Diện tích cho thuê 28 tới 60 m2
Giá cho thuê 10 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 4 USD / tháng
Ô tô 45 USD / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

Kicotrans 2 Building

Địa chỉ Sông Thao, Quận Tân Bình
Tổng diện tích khoảng 2800 m2
Diện tích cho thuê 50 tới 500 m2
Giá cho thuê 13,2 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 4 USD / tháng
Ô tô 45 USD / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

Hải Âu Building

Địa chỉ Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 12000 m2
Diện tích cho thuê 200 – 300 – 500
Giá cho thuê 11$/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 5 USD / tháng
Ô tô 175 USD / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more