Portfolio Tag: quận Tân Bình

Hoàng Triều Building

Địa chỉ Phổ Quang, Quận Tân Bình
Tổng diện tích 925 m2
Diện tích cho thuê 50,95, 150 m2
Giá cho thuê 16,5 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 3 USD / tháng
Ô tô 50 USD / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

Hải Âu Building

Địa chỉ Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 12000 m2
Diện tích cho thuê 200 – 300 – 500
Giá cho thuê 11$/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 5 USD / tháng
Ô tô 175 USD / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more