Portfolio Tag: van phong cho thue duong Ba Huyen Thanh Quan

Minh Long Building

Địa chỉ Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 5.000 m2
Diện tích cho thuê 150 - 357 m2
Giá cho thuê 23 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 200 ngàn/ tháng
Ô tô 1,5 triệu / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

Ruby Building

Địa chỉ Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 1.000 m2
Diện tích cho thuê 50-100 m2
Giá cho thuê 19 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 6 USD/ tháng
Ô tô 60 USD / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more