Portfolio Tag: Văn phòng giá từ 10 - 15 USD/m2

Thuận Việt Building

Thuận Việt Building | Văn phòng cho thuê quận Tân Bình Tên gọi khác: Thuận Việt office Building, Thuận Việt Tower, cao ốc Thuận Việt Building, tòa nhà Thuận Việt Building Ví trí:                   Mặt tiền đường út Tịch, Quận Tân Bình, TPHCM Quy mô:             7 tầng - 2 hầm                             Hạng C     …
Read more

Waseco Building

Waseco Building | Văn phòng cho thuê quận Tân Bình Tên gọi khác: Waseco office Building, Waseco Tower, cao ốc Waseco Building, tòa nhà Waseco Building Ví trí:                   Mặt tiền đường Phổ Quang, Quận Tân Bình, TPHCM Quy mô:             12 tầng - 1 hầm                             Hạng C+               …
Read more

Western Building

Western Building | Văn phòng cho thuê quận Tân Bình Tên gọi khác: Western office Building, tòa nhà Western Building, cao ốc Western Building , Western Tower Ví trí:                   Mặt tiền đường  Hoàng Việt, Quận Tân Bình, TPHCM Quy mô:             9 tầng, 2 tầng hầm                             Hạng C+             …
Read more

scetpa Building

scetpa Building | Văn phòng cho thuê quận Tân Bình Tên gọi khác: scetpa office Building, scetpa Tower, cao ốc scetpa Building, tòa nhà scetpa Building Ví trí:                   Mặt tiền đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TPHCM Quy mô:             1 trệt - 10 lầu                             Hạng B               …
Read more