Portfolio Tag: Văn phòng giá từ 10 - 15 USD/m2

Kicotrans 2 Building

Địa chỉ Sông Thao, Quận Tân Bình
Tổng diện tích khoảng 2800 m2
Diện tích cho thuê 50 tới 500 m2
Giá cho thuê 13,2 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 4 USD / tháng
Ô tô 45 USD / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more