Portfolio Tag: văn phòng cho thuê đường Cách Mạng Tháng 8

Ngọc Đông Dương Building

Địa chỉ Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích m2
Diện tích cho thuê 100-150-202m2
Giá cho thuê 18$/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 200 ngàn/ tháng
Ô tô 2 triệu / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

Nam Á Bank Building

Địa chỉ Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 10.000 m2
Diện tích cho thuê 120-170-210 m2
Giá cho thuê 23$/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 200 ngàn/ tháng
Ô tô 1,5 triệu / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

MB Bank Building

Địa chỉ Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 7.000 m2
Diện tích cho thuê 80 - 100 - 200 m2
Giá cho thuê 16,5$/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 120 ngàn/ tháng
Ô tô 2 triệu / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more