Portfolio Tag: văn phòng giá từ 20 - 25 USD/m2

AGREX BUILDING

Địa chỉ Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 8.000 m2
Diện tích cho thuê 88 - 93 - 164 m2
Giá cho thuê 34$/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 8 usd / tháng
Ô tô 120 usd / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

FPT BUILDING

Địa chỉ Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 2.200 m2
Diện tích cho thuê 100-120-180 m2
Giá cho thuê 22$/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy 8 usd / tháng
Ô tô 120 usd / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

ROSANA BUILDING

Địa chỉ Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng 5.000 m2
Diện tích cho thuê 100, 200m2
Giá cho thuê 24,2 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy : 8 usd/tháng
Ô tô : 150 usd / tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more

TSC BUILDING

Địa chỉ Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Tổng diện tích khoảng ... m2
Diện tích cho thuê Từ 50 m2
Giá cho thuê 22 $/m2/tháng
Thời hạn thuê Ít nhất 2 năm
Phí gửi xe

Xe máy :7 usd/tháng
Ô tô : 100 usd/tháng

Đặt cọc/Thanh toán Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng.
Read more